Naziv kluba Gimnastički klub Maksimir
Službena adresa Trg Krešimira Ćosića 11
Zagreb, Hrvatska
Kontakt telefoni +385 99 3539357 – Gordana Cimaš
E-mail adresa gkmaksimir@gkmaksimir.hr
Poslovni račun ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
HR6624020061100733209
OIB 26735791870
Matični broj 347329
Predsjednica Sonja Harapin Štrbac
Potpredsjednica Ines Cota
Tajnica Matea Stojaković
Članovi uprave Mirjana Starčević Bosnar
Ivica Gajšak
Miro Gvozden
Jasenka Postonjski
Tatjana Turčin
Članovi udruge Gordana Cimaš
Ines Cota
Marijana Tihana Franc
Ivica Gajšak
Iva Kozina
Sonja Harapin Štrbac
Kristina Perša
Martina Prelog
Jasenka Postonjski
Mirjana Starčević Bosnar
Lidija Stojaković
Matea Stojaković
Sanja Šamec
Tatjana Turčin
Hrvatski