English

OSNOVNI PODACI


Naziv kluba Gimnastički klub Maksimir
Službena adresa Trg Krešimira Ćosića 11
Zagreb, Hrvatska
Kontakt telefoni +385 99 3539357 - Gordana Cimaš
+385 91 5061597 - Lidija Stojaković
E-mail adresa gkmaksimir@gkmaksimir.hr
Poslovni račun ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
HR6624020061100733209
OIB 26735791870
Matični broj 347329
Predsjednica Sonja Harapin Štrbac
Potpredsjednica Ines Cota
Tajnica Lidija Stojaković
Članovi uprave

Ivica Gajšak
Tatjana Turčin
Zoran Loje
Jasenka Postonjski
Mirjana Starčević
Kristina Perša

Članovi udruge

Lea Bikić
Gordana Cimaš
Ines Cota
Marijana Tihana Franc
Ivica Gajšak
Paula Ivkovčić
Iva Kozina
Sonja harapin Štrbac
Nikola Margetić
Kristina Perša
Martina Prelog
Jasenka Postonjski
Mirjana Starčević Bosnar
Lidija Stojaković
Matea Stojaković
Sanja Šamec
Tatjana Turčin