Zara Šekrst

Zara Šekrst

Individualni A/B program, juniorka

  • Svibanjski turnir, Zagreb : višeboj 7. mj. 4,70 (obruč 5. mj. 4,70)
  • Pirueta Kup, Virovitica: obruč 1. mj. 6,607
  • 37. Svibanjski turnir, Zagreb: obruč 6. mj. 5,60
  • Rondo Kup, Osijek:
Fotogalerija
Hrvatski