Ariana Hubert

Ariana Hubert

Individualni A/B program, kadetkinja

 • MT Gug, Graz: višeboj 5. mjesto 14,367
 • MT Gazela, Pula: višeboj 4. mj. 15,50 (bez rekvizita 7,60/obruč 1. mj. 7,95)
 • Salines Cup, Tuzla: višeboj 7. mj. 12,650 (obruč 4. mj. 8,75 / čunjevi 3. mj. 7,00)
 • MT Suada Dilberović, Sarajevo: vijača 2. mj. 4,05
 • MT Maribor: višeboj 7. mj. 12,684 (bez rekvizita 7. mj. 1,127 / obruč 4 mj. 5,467)
 • Deviton Cup, London: bez rekvizita 3. mj. / lopta 5. mj.
 • Svibanjski turnir, Zagreb: višeboj 2. mj. 14,133 (vijača 1. mj. 6,67 / obruč 2. mj. 7,467)
 • Pojedinačno prvenstvo Zagreba: bez rekvizita 4. mj. 8,450 / vijača 3. mj. 6,80 / obruč 2. mj. 7,60 / lopta 3. mj. 6,40 / čunjevi 4,350
 • Pojedinačno prvenstvo Hrvatske: vijača 2 mj. 7,20 /obruč 9. mj. 7,1507 lopta 3. mj. 7,550/čunjevi 5. mj.4,80
 • Višebojsko prvenstvo Zagreba: 3. mj. 22,967
 • Višebojsko prvenstvo Hrvatske: 1. mj. 26,350
 • MT Santa Marinella:
 • Međunarodni turnir Trofej Novog Sada: višeboj 2. mjesto/15 bez rekvizita  8,15
Fotogalerija
Hrvatski