Lena Šoštarić

Lena Šoštarić

Individualni A/B program, mini

  • Svibanjski turnir, Zagreb: bez rekvizita 8. mj. 4,65
  • Božićni turnir, Zagreb: bez rekvizita 6 mj. 4,70
Fotogalerija
Hrvatski